2741 – Inngående mva kjøp varer fra utlandet

Inngående høy mva beregnet på varer kjøpt fra utlandet. Dette føres på grunnlag av Tolldeklarasjon.