2745 – Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland

Grunnlag for beregning av kjøp av tjenester fra utlandet.