2746 – Motkonto grunnlag kjøp av tjenester utland

Dette er motkonto for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet.