2761 – Grunnlag innførsel varer høy sats

Grunnlag for beregning av import-mva. Dette føres på grunnlag av Tolldeklarasjon.