2762 – Motkonto grunnlag innførsel varer høy sats

Dette er motkonto for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet.