2763 – Grunnlag innførsel varer middels sats

Grunnlag for beregning av import-mva. Dette føres på grunnlag av Tolldeklarasjon.