2765 – Grunnlag innførsel varer ingen mva

Grunnlag for beregning av import-mva. Dette føres på grunnlag av Tolldeklarasjon.