2766 – Motkonto grunnlag innførsel varer ingen mva

Dette er motkonto for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet.