2780 – Avsatt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

Her føres arbeidsgiveravgift på lønn som ikke ennå er utbetalt, når man periodiserer lønnen.