2785 – Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

Her føres påløpt arbeidsgiveravgift på påløpte/opptjente feriepenger, det vil si feriepenger som ikke er utbetalt ennå.