2790 – Andre offentlige avgifter

Her føres andre offentlige avgifter som ikke passer inn under noen av de andre 27xx-kontoene.