2800 – Avsatt ordinært utbytte

Her bokføres utbytte som styret eller generalforsamlingen beslutter skal utdeles ved godkjennelse av årsregnskapet.