2903 – Forskudd kunder tilgodelapp

Her bokføres tilgodelapp, slik at det fremkommer hvilken verdi som er i tilgodelapper.