2910 – Gjeld til ansatte

Her føres gjeld med løpetid på inntil et år til ansatte. Dersom det er flere ansatte firmaet har en gjeld til, kan man opprette kontoer for den enkelte ansatte slik at man har en god oversikt.