2915 – Gjeld til personlige eiere

Her føres gjeld med løpetid på inntil et år til eiere og aksjonærer. Dersom det er flere ansatte firmaet har en gjeld til, kan man opprette kontoer for den enkelte eier slik at man har en god oversikt.