2920 – Gjeld til selskap i samme konsern kortsiktig

Her føres gjeld til selskap i samme konsern med løpetid på inntil et år. Bare bedrifter som inngår i et konsern bruker denne kontoen.