2930 – Skyldig lønn

Her føres skyldig lønn til ansatte når lønn er kjørt. Når lønnen så blir utbetalt føres Kredit 1920 Bankinnskudd og debet 2930 Skyldig lønn. Kontoen blir da nullet ut.

Hva er lønn? Les mer