2940 – Skyldige feriepenger

Her føres skyldige feriepenger av lønn som er utbetalt. Feriepenger utbetales i de fleste tilfeller året etter det er opptjent. Feriepengene som er opptjent når en lønn utbetales må avsettes i regnskapet, og føres så vekk igjen når feriepengene utbetales.