2970 – Uopptjent inntekt avsetning

Avsetninger på uopptjente inntekter føres på denne kontoen. Dette gjelder for eksempel garantiavtaler, serviceavtaler eller sesongkort. Inntekten må fordeles over hele perioden dette gjelder.