2980 – Avsetning styrehonorar

Her bokføres avsetning på styrehonorar hvor man ikke har mottatt faktura og den er bokført i riktig kostnadsperiode.