2982 – Avsetning revisjonshonorar

Her bokføres avsetning på revisjonshonorar hvor man ikke har mottatt faktura og er bokført i riktig kostnadsperiode.