2983 – Avsetning regnskapshonorar

Her bokføres avsetning på regnskapshonorar, der man ikke har mottatt faktura og bokført denne i riktig periode/år, slik at selve kostnaden kommer i riktig periode.