2990 – Annen kortsiktig gjeld

Her føres annen kortsiktig gjeld med løpetid på inntil et år.