3000 – Salgsinntekt handelsvarer avgiftspliktig

Salgsinntekter bedriften har på varer som går til kunder, som har høy mva-sats føres her. Dette vil si varer som er kjøpt inn fra leverandør som videreselges.