3010 – Salgsinntekt varer avgiftspliktig

Salgsinntekter på egenproduserte varer som har høy mva-sats.