3035 – Salgsinntekt handelsvarer avgiftspliktig

Salgsinntekter bedriften har på varer som går til kunder, som har lav mva-sats. Dette vil si varer som er kjøpt inn fra leverandør som videreselges.