3040 – Salgsinntekt varer avgiftspliktig

Salgsinntekter på egenproduserte varer som har middels mva-sats.