3059 – Opptjent ikke fakturert inntekt

Avsetning på inntekter som ikke er bokført/fakturert i riktig periode.