3061 – Uttak av varer avgiftspliktig

Uttak av varer som bedriften til vanlig selger, men som tas ut til privat bruk eller andre formål enn vanlig salg. Denne kontoen gjelder uttak av varer med høy mva-sats.