3080 – Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon avgiftspliktig

Rabatter og andre inntektsreduksjoner som gis ved salg til kunder. Vanligvis bokføres bare større rabatter mot denne kontoen.