3090 – Viderefakturering av omkostninger ved salg høy sats

Opptjente inntekter som ikke ennå er fakturert. Dette er vanligvis varer som er levert i ett år, men faktureres først året etter.