3100 – Salgsinntekt handelsvarer innenlands

Salgsinntekter bedriften har på varer som går til kunder, som er avgiftsfritt. Dette vil si varer som er kjøpt inn fra leverandør som videreselges.