3110 – Salgsinntekt varer innenlands

Salgsinntekter på egenproduserte varer som er avgiftsfritt.