3120 – Salgsinntekt tjenester innenlands

Salgsinntekter på tjenester som er avgiftsfritt.