3125 – Salgsinntekt tjenester utførsel

Salgsinntekter av tjenester til utlandet føres her.