3200 – Salgsinntekt handelsvarer utenfor avgiftsområdet

Salgsinntekter bedriften har på varer som går til kunder, som er unntatt avgiftsplikt. Dette vil si varer som er kjøpt inn fra leverandør som videreselges.