3220 – Salgsinntekt tjenester utenfor avgiftsområdet

Salgsinntekter på tjenester som er unntatt avgiftsplikt.