3260 – Uttak av varer/tjenester

Uttak av varer som bedriften til vanlig selger, men som brukes til andre formål enn vanlig salg. Denne kontoen gjelder uttak av varer som er unntatt avgiftsplikt.