3280 – Rabatter og andre inntektsreduksjoner utenfor avgiftsområdet

Rabatter og andre inntektsreduksjoner som gis ved salg til kunder. Vanligvis bokføres bare større rabatter mot denne kontoen.