3440 – Offentlige tilskudd for tjenester

Mottar man tilskudd fra det offentlige, innovation eller andre tilskudd kan man bruke denne kontoen.