3600 – Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet

Inntekter du mottar fra utleie (husleie, selskapslokaler etc.), fakturert uten mva føres her.