3700 – Provisjonsinntekt utenfor avgiftsområdet

Provisjonsinntekter som er biinntekter for virksomheten. Hvis disse inntektene er hovedaktiviteten til virksomheten, så skal de bokføres som salgsinntekter i stedet.