3701 – Provisjonsinntekt avgiftspliktig høy sats

Denne kontoen bokføres evt. provisjonsinntekter selskapet har fra sine samarbeidspartnere.