3705 – Provisjonsinntekt avgiftsfri

Denne kontoen bokføres evt. provisjonsinntekter selskapet har fra sine samarbeidspartnere.