3800 – Gevinst ved avgang varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Brukes ved gevinst i forbindelse med salg av balanseførte / aktiverte eiendeler.

Gevinst ved salg oppstår når eiendelen selges til en høyere pris enn den regnskapsførte verdien.