3900 – Andre driftsrelaterte inntekter

Andre driftsrelaterte inntekter.