3910 – Porto pliktig ved salg

Salgsinntekt, hvis kunden faktureres for porto.