3960 – Porto fritt ved salg

Salgsinntekt, hvis kunden faktureres for porto.