3990 – Annen driftsrelatert inntekt skattefri

Uvanlig å bruke denne kontoen.