4000 – Innkjøp varer og halvfabrikata høy avgiftssats

Innkjøp av varer, råvarer og halvfabrikata som skal videreforedles, som har høy mva-sats.

Varer du kjøper inn for å lage eller produsere en ferdigvare kan føres her.